Okul Öncesi Eğitimin Faydaları Nedir ?

Okul Öncesi Eğitim çocuğun yaşamındaki ilk sosyal deneyimdir.
Çocuğun merkez olduğu ve tüm ilginin üzerinde olduğu  bir ortamdan uzaklaşıp ilgiyi, sevgiyi paylaştığı, bir düzen içinde grup halinde hareket ettiği, beklemeyi, sabretmeyi öğrendiği ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması için desteklendiği ilk ortamdır.

Çocuk yuvaya giderek ilk önce düzen öğrenir. Her gün aynı saatte kalkıp, aynı düzen içinde okuluna gitmektedir. Bu ev yaşamında da düzen sağlar. Belli bir saatte yatmayı, düzenli olarak kahvaltı etmeyi öğrenir.                    

Düzenli ve sürekli arkadaşları olur. Arkadaşlık ve arkadaşlarıyla paylaştıkları artık önemli olmaya başlamıştır. Anne-babası dışında öğretmeni ve okuldaki arkadaşları hayatında önemli olmaya başlarlar. Başka insanlarla ilişki kurmayı, sürdürmeyi öğrenir.

Problemlerini çözmeyi öğrenir. Kabul etmek, kabul görmek gibi sosyal kavramlar gelişmeye ve önem kazanmaya başlar. Yaşayarak, deneyerek öğrenme fırsatı elde eder.

Her türlü bilgi, grupla etkileşim halinde öğretilmektedir ve mümkün oldukça çocukların birçok duygusuna hitap edebilecek bir eğitim planı uygulanır. Bu tarz bir öğretme çocukta sürekli bir öğrenme isteği ve ihtiyacı yaratmaktadır. Tüm bu bilgi ve deneyimin 6 yaşından önce kazanılmasının asıl önemi çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimi için bu yılların çok önemli yıllar oluşudur. Bu dönemde edinilen bilgiler hem çok kolay öğrenilmekte hem kalıcı olmakta hem de öğrenme alışkanlığı geliştirmek açısından önem taşımaktadır.

Anaokuluna giden çocukların gitmeyenlere oranla ilkokulda çok daha uyumlu ve başarılı oldukları bilinmektedir. Ayrıca sosyal uyum ve arkadaşlık geliştirme becerileri açısından okul öncesi eğitim almış olan çocuklar çok daha şanslı olmaktadırlar.

Okul öncesi eğitimin başka bir önemi de çocukların gelişimin takip edilmesidir. Anne-babalar çocuklarının gelişim alanlarını dikkatle takip edebilecek bilgi ve beceriye sahip olmayabilirler. Ayrıca her çocuk gelişiminin bazı alanlarında sorunlar yaşayabilir, ileriki yaşlarda yaşaması olası bazı problemlere ait ip uçları verebilir. Bu belirtileri fark etmenin ve en uygun müdahalenin ne olduğuna karar vermenin en iyi yolu çocuğun anaokulu gibi yapılandırılmış bir ortamda düzenli şekilde takip edilmesidir.

Anaokuluna başlama hem aile için hem de çocuk için çok önemli bir ilk adımdır. Aileler bir çok kaygı yaşamaktırlar. Özellikle de anneye fazla bağımlı olan ve evde kurallara uymakta ve sorumluluk almakta zorlanan çocuklar için anne-babalar daha fazla kaygı duymaktadırlar. Okul öncesi dönemde çocuğun kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, sorumluk alabilen, özgüven sahibi, kendini ve isteklerini ifade edebilen bireyler olmaları için okul, aile ve çocuk işbirliği çok önemlidir. Çocuğun bu dönemlerde gösterdiği olumsuz davranışları düzeltmek için, istenen davranışlarla istenmeyen davranışların farkını öğretmek ve istenilen davranışlar için takdir etmek gereklidir. Burada tutarlılık önemlidir. İstenen davranışı karşısında her zaman olumlu bir ilgi alması çocuğu bu şekilde davranmaya yönlendirecektir. İsteklerinin makul ölçülerde karşılanması, bazı isteklerinin karşılanamayacağını bilmesi gerekmektedir. Aksi halde anne-babanın her talebi karşılayan tavrını çocuk girdiği her ortamda bekleyebilir ve sonunda hayal kırıklığı yaşayabilir.