ANNE BABANIN ÇOCUĞUN YAŞAMINDAKİ YERİ

Çocuğun kendi kendini yöneten, yüksek benlik saygısına sahip, doyumlu bir birey olarak gelişmesi, büyük ölçüde ona sağlanan fırsatlara ve anne babanın yaklaşımına bağlıdır.

ANNENİN ÇOCUĞUN YAŞAMINDAKİ YERİ

Yaşamının ilk yıllarında anneyle kurulan iletişim, çocukta güven ve güvensizlik duygularının oluşmasına neden olur.

Çocukta Güven Duygusu Nasıl Gelişir?

  •  Anne bebeğin isteklerine karşı duyarlıysa, sürekli ve tutarlı biçimde ihtiyaçlarını karşılıyorsa, bebekte güven duygusu gelişecektir.

Çocuk Güven Duygusundan Nasıl Yoksun Kalır?

  • Anne, bebeğin etkileşime girme isteklerini reddediyorsa ve ihtiyaçlarına zamanında cevap vermiyorsa bebek güven duygusundan yoksun kalır.
  •  Böylece kendine ve çevresine güvenmeyen bireyler yetişir.
  •  Bebekle annesi arasındaki ilişkiden doğan güven duygusu, onun gelecekte diğer insanlarla kuracağı ilişkilerin temelini oluşturur.