MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
ÖZEL YEŞİL KOZA ANAOKULU AYLIK EĞİTİM PLANI

 

Okul Adı                       : Özel Yeşil Koza Anaokulu

Tarih                              : Mayıs 2018

Yaş Grubu (Ay)            : 5+ Yaş

Öğretmen Adı              : Duygu İÇLİ

 

 

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:    Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.

Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler.

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Göstergeleri: .Nesne/varlığın adını, tadını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, dokusunu, uzunluğunu, kokusunu, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Göstergeleri: Eş nesne/varlıkları gösterir. Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleriyle eşleştirir. Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre ayırt eder, eşleştirir.

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Göstergeleri: Nesne/ varlıkların büyüklüğünü, uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır.

Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Göstergeleri: Nesne/varlıkları uzunluklarına, büyüklüklerine göre sıralar.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Göstergeleri: Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır Nesnenin mekândaki konumunu söyler.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

Göstergeleri: Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler. Standart ölçme araçlarını söyler

Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.

Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Göstergeleri:   Gösterilen sembolün anlamını söyler.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bütünü parçalara böler.

Parçaları birleştirerek bütün elde eder.

Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.  Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.

Kazanım 17. Neden sonuç ilişkisi kurar.

Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.

Göstergeleri: Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler. Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.

Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

Göstergeleri: Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler. Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.

 

 

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler.  Çift ayak sıçrayarak belirli bir mesafe ilerler. Belirlenen mesafeden çift ayakla ileriye doğru atlar.

Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.

Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri: Küçük topu tek elle yerden yuvarlar. Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. ip atlar.Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri: Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Malzemeleri değişik şekillerde katlar. Nesneleri kopartır/yırtar. Nesneleri sıkar. Değişik malzemeleri kullanarak resim yapar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Nesneleri ipe vb. dizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.  Malzemeleri değişik şekillerde katlar. Nesneleri çeker/gerer. Nesneleri toplar. Nesneleri açar/kapar. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.Basit dans adımlarını yapar.

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Göstergeleri: Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.

Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Göstergeleri: Düz cümle kurar. Olumsuz cümle kurar.  Soru cümlesi kurar.  Bileşik cümle kurar Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.

Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Göstergeleri: Cümle kurarken isim kullanır. Cümle kurarken fiil kullanır. Cümle kurarken sıfat kullanır. Cümle kurarken bağlaç kullanır. Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır. Cümle kurarken zarf, zamir, edat, isim durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Göstergeleri: Konuşmak için sırasını bekler.  Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşmayı başlatır, konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Sohbete katılır. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.

Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.  Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır Dinledikleri/izlediklerini müzik, resim, drama yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini şiir yoluyla sergiler.

Dinledikleri/ izlediklerini öykü yoluyla sergiler.

Kazanım 9: sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Göstergeleri: sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler. Aynı sesle biten sözcükler üretir.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.

Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler Görsel materyalleri açıklar.   Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.

Göstergeleri: Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur.  Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister.  Okumayı taklit eder.

Kazanım 12. Yazı farkındalığı gösterir.

Göstergeleri: Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır. Yazının yönünü gösterir. Yazılı materyallerde

Noktalama işaretlerini gösterir.

 

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.

Göstergeleri:  Fiziksel özelliklerini söyler.

Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.

Göstergeleri: Anne ve babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler. Anne ve babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyler.

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.

Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Göstergeleri: Haklarını söyler. Başkalarının hakları olduğunu söyler.

Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.

Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler. Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.

Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.

Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.

Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.

Kazanım 13. Estetik değerleri korur

Göstergeleri: Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevresini farklı biçimlerde düzenler. Çevredeki güzelliklere değer verir.

Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder.

Göstergeleri: Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler. Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Göstergeleri: Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.

Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Göstergeleri: Elini/yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.

Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Göstergeleri: Giysilerini çıkarır. Giysilerini giyer. Ayakkabılarını çıkarır. Ayakkabılarını giyer.

Ayakkabı bağcıklarını çözer. Ayakkabı bağcıklarını bağlar.

Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

Göstergeleri: Ev/okuldaki eşyaları toplar. Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir.

Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri: Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.

 

KAVRAMLAR

Renk: siyah, kahverengi, sarı, mavi, yeşil, kırmızı

Geometrik şekil: Kare üçgen daire dikdörtgen, elips

Miktar: Boş/dolu parça/bütün   kalabalık-tenha az-çok tek /çift

Boyut:  uzun-kısa büyük-küçük

Yön mekânda konum:  ileri/geri yakın/uzak ön/arka içinde-dışında

Zıt: katı-sıvı aynı-farklı-benzer hızlı/yavaş açık-kapalı güzel/çirkin

Duygu: Mutlu, üzgün, korkmuş

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

ALAN GEZİLERİ
Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)

Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)

Anneler Günü ( Mayıs ayının ikinci Pazar günü)

Müzeler Haftası (18-24 Mayıs)