5-6 Yaş (Galaksiler) Aralık 2017 Aylık Planı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
ÖZEL YEŞİL KOZA ANAOKULU AYLIK EĞİTİM PLANI


Okul Adı                      :   Özel Yeşil Koza Anaokulu

Tarih                           :    Aralık 2017

Yaş Grubu (Ay)            :   5+  Yaş

Öğretmen Adı              :   Duygu İÇLİ

 

  

 

 

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELER

 

 

 

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.Gerçek durumu inceler.Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. 

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın rengini söyler. Nesne/varlığın şeklini söyler. Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler. Nesne/varlığın tadını söyler.  Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler. 
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri:Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları tadına göre ayırt eder, eşleştirir. 

Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:Nesne/varlıkları tadına göre gruplar.

Kazanım 8: Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Göstergeleri: Nesne/ varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.

Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler.

Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri:Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. 
Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Göstergeleri:Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.Gösterilen sembolün anlamını söyler.
Kazanım 15: Parça-bütün ilişkisini kavrar.
Göstergeleri:Bir bütünün parçalarını söyler.Bir bütünü parçalara böler. Bütün ve yarımı gösterir. 
Parçaları birleştirerek bütün elde eder.
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. 
Göstergeleri:Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. 
Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. 
Göstergeleri:Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeleri:Düz cümle kurar. Olumsuz cümle kurar. Soru cümlesi kurar. Bileşik cümle kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar.Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.Konuşmayı başlatır.Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır.Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır. Zıt anlamlı sözcükleri kullanır. 

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. 
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler.Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler.Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.Dinledikleri/izlediklerini şiir yoluyla sergiler.Dinledikleri/izlediklerini öykü yoluyla sergiler.
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:Görsel materyalleri inceler.Görsel materyalleri açıklar.Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister. Okumayı taklit eder. Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:Çevresindeki yazıları gösterir.Gördüğü yazının ne ile ilgili olduğunu tahminen söyler.

 

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. 
Yönergeler doğrultusunda koşar.  Belli bir yüksekliğe zıplar.  Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.

Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. 
Göstergeleri: Atılan topu elleri ile tutar.Koşarak duran topa ayakla vurur. Küçük topu tek elle yerden yuvarlar.  Topu olduğu yerde ritmik olarak sektirir.Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
Göstergeleri: Nesneleri yan yana dizer. Nesneleri takar.Nesneleri çıkarır.Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır.Malzemeleri değişik şekillerde katlar.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Kalemi doğru tutar.Kalem kontrolünü sağlar.Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.Basit dans adımlarını yapar. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.
 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:Adını/soyadını söyler.Yaşını söyler.Fiziksel özelliklerini söyler.Duyuşsal özelliklerini söyler.
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri:Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
Göstergeleri:Haklarını söyler. Başkalarının hakları olduğunu söyler.Haksızlığa uğradığında tepki verir.
Başkalarına haksızlık yapıldığında tepki verir. 
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri:Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. 
Göstergeleri:Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.Kuralların gerekli olduğunu söyler.İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar.
Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Göstergeleri:Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler.Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.
Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.

ÖZ BAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri:Saçını tarar.Dişini fırçalar.Elini/yüzünü yıkar.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. Ev/okuldaki eşyaları toplar.Ev/okuldaki eşyaları katlar. Ev/okuldaki eşyaları asar.Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir. 
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir. 
Göstergeleri:Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.

Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
Göstergeleri:Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır.
Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır. 
Göstergeleri:Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.

 

 


KAVRAMLAR

 

Zaman

Dün-bugün-yarın, sabah, öğle, akşam, gece, gündüz

Boyut

 

Duygu

Üzgün, kızgın, mutlu, şaşkın

Miktar

Parça, bütün

Duyu

Tatlı- acı, tuzlu, ekşi

Renk

Yeşil

Geometrik Şekil

Dikdörtgen

Sayı Sayma

5 rakamı, ritmik sayma

Zıt Kavram

Aynı-farklı-benzer, açık, kapalı,  temiz-kirli, kız erkek, doğru, yanlış, yeni, eski, canlı, cansız

 

 

 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

 

 

ALAN GEZİLERİ

İnsan Hakları ve Demokrasi HAftası
Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası

Yeni Yıl Haftası