5-6 Yaş (Galaksiler) Ekim 2017 Aylık Planı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
ÖZEL YEŞİL KOZA ANAOKULU AYLIK EĞİTİM PLANI


Okul Adı                      :   Özel Yeşil Koza Anaokulu

Tarih                           :   Ekim 2017

Yaş Grubu (Ay)            :   5+  

Öğretmen Adı              :   Duygu İÇLİ

 

 

 


KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

 

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.          

Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.

Göstergeleri: Nesne/ durum/ olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

Kazanım 4.Nesneleri sayar.

Göstergeleri:İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Göstergeleri: Nesne/varlığın rengini söyler. Nesne/varlığın şeklini söyler. Nesne/varlığın uzunluğunu söyler. Nesne/varlığın adını,     büyüklüğünü, dokusunu, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, uzunluğunu miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.

Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.                                                                            Nesne/varlıkları dokusuna göre ayırt eder, eşleştirir. Eş nesne/varlıkları gösterir. Nesne/ varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir.

Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Göstergeleri: Nesne/varlıkları kokusuna göre gruplar.Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.

Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/ varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.

Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları ağırlıklarına göre sıralar.

Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler.  Haritayı kullanır. Mekânda konum alır.

Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

Göstergeleri:Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.

Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.

Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.

Göstergeleri:Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Göstergeleri: Parçaları birleştirerek bütün elde eder. Bir bütünü parçalara böler. Bütün ve yarımı gösterir. Parçaları birleştirerek bütün elde eder.

Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Kazanım 21: Atatürk’ü tanır.

Göstergeleri: Atatürk'ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler. Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.

Kazanım 22: Atatürk'ün Türk toplumu için önemini açıklar.

Göstergeleri: Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler.  Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.

 

MOTOR GELİŞİMİ

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Engelin üzerinden atlar. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. . Belli bir yükseklikten atlar. Koşarak bir engel üzerinden atlar. 

Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.

Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. Küçük topu tek elle yerden yuvarlar

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri kopartır/yırtar.  Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Malzemeleri keser. Nesneleri takar, çıkarır. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.  Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Malzemeleri değişik şekillerde katlar. Nesneleri sıkar. Nesneleri kaptan kaba boşaltır.

Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Göstergeleri: Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.

Göstergeleri: Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin geldiği yönü söyler.Verilen sese benzer sesler çıkarır. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Göstergeleri Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.

Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Göstergeleri: Düz cümle kurar. Olumsuz cümle kurar. 

Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Göstergeleri: Cümle kurarken fiil kullanır.Cümle kurarken isim kullanır. Cümle kurarken sıfat kullanır. Cümle kurarken bağlaç kullanır. Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır. Cümle kurarken zarf kullanır. Cümle kurarken zamir kullanır

Kazanım 5.  Dili iletişim amacıyla kullanır.

Göstergeleri:Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür.  Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır

Konuşmayı sonlandırır. Sohbete katılır.Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini açıklar.  Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.  Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/izlediklerini drama gibi çeşitli yollarla sergiler.Dinledikleri/izlediklerini şiir yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini öykü yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler.

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.

Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.  Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir.

Göstergeleri: Okumayı taklit eder.

 

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 2.Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.

Göstergeleri: Anne ve babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler. Anne ve babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyler.

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.  Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.

Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. 

Göstergeleri: Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar

Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Göstergeleri: Başkalarının hakları olduğunu söyler

Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Göstergeleri: Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir

Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.

Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.

Kazanım 9: Farklı kültürel özellikleri açıklar.

Göstergeleri: Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.

Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.

Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.

Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.

Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Göstergeleri:Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Göstergeleri: Elini/yüzünü yıkar.

Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.

Göstergeleri: Giysilerini çıkarır, giyer
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:
Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. Ev/okuldaki eşyaları toplar, yerleştirir.
Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
Göstergeleri:  Çevre temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır.
Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri:
Tehlikeli olan durumları söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.

KAVRAMLAR

Sayı/sayma:1.2.3

Renk: Kırmızı, sarı, mavi

Geometrik şekil Daire, üçgen kare, köşe, kenar

Miktar: Az/çok, yarım/ tam, boş/dolu, ağır/ hafif, tek/çift, parça - bütün - yarım

Boyut:Uzun/kısa Büyük –küçük

Yer/mekânda konum:   Uzak yakın Yukarı /aşağı Alçak /yüksek

Zıt: Hızlı/yavaş temiz/kirli genç/yaşlı aynı-farklı-benzer Başlangıç-bitiş

Duygu:Mutlu-üzgün-kızgın-şaşkın

Zaman: Sonbahar mevsimi

 

 

 


BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR


ALAN GEZİLERİ

 

  • Hayvanları koruma günü-4 Ekim
  • Dünya Çocuk Günü-Ekim ayının İlk pazartesi günü   
  • Cumhuriyet Bayramı- 29 Ekim