MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI

ÖZEL YEŞİL KOZA ANAOKULU AYLIK EĞİTİM PLANI

 

Okul Adı                      : Özel Yeşil Koza Anaokulu

Tarih                           : Mayıs 2018

Yaş Grubu (Ay)            : 4+ Yaş

Öğretmen Adı              : Zeynep ÖZTÜRK KARADEMİR

 

 

 

AYLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

A

 

 

Y

 

 

I

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

A

Y

I

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

A

Y

I

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri : Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. Gerçek durumu inceler. İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.

Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:  Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler.

Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.  Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.  Sıra bildiren sayıyı söyler.10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce gelen sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan sonra gelen sayıyı söyler.

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri: . Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın rengini söyler. Nesne/varlığın uzunluğunu söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler.

Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.

Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri: Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır.

Kazanım 10. Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeler:Mekanda konum alır.
Kazanım 11: Nesneleri ölçer.

Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır. Standart ölçme araçlarının neler olduğunu söyler.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeler: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.

Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.

Kazanım 15: Parça-bütün ilişkisini kavrar.
Göstergeleri:Bir bütünün parçalarını söyler. Parçaları birleştirerek bütün elde eder.

Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.  Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri: Olayları oluş zamanına göre sıralar.

DİL GELİŞİM

Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri: Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.

Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.

Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.  Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.

Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil, sıfat, bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir, edat, isim durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır.

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.

Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri: Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini açıklar.  Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini şiir yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini öykü yoluyla sergiler.

Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir. Aynı sesle biten sözcükler üretir. Şiir, öykü ve tekerlemedeki uyağı söyler. Söylenen sözcükle uyaklı başka sözcük söyler.

Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:Çevresindeki yazıları gösterir. Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir.Yazının yönünü gösterir.

 

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler.

İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.  Nezaket kurallarına uyar.

 

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda koşar. Yönergeler doğrultusunda yürür.

Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri: Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.  Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.

Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:  Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar. Atılan topu elleri ile tutar. Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar. Nesneleri kaldırır. Nesneleri taşır.

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Malzemeleri değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.Nesneleri kopartır/yırtar.
Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Nesneleri ipe vb. dizer. Nesneleri çeker/gerer.
Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.
Göstergeler: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.  Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

 

ÖZ BAKIM BECERİLERİ

Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler.  Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.  Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.

Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır.
Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.

 

KAVRAMLAR

Sayı kavramı: 1’den 20’ye sayılar

Renk kavramı:Gri , Beyaz

Şekil kavramı: Kare, daire, üçgen, dikdörtgen, çember, elips, beşgen, altıgen ,

Zaman:Yaz mevsimi

Duyu:Sıcak-soğuk

Boyut:Büyük-küçük, uzun-kısa

Zıt:Artış-azalış

Miktar: Ağır-hafif , adım, karış

Mekan:Sağ-sol, Derin-sığ, Yakın-uzak, yanında

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

 

ALAN GEZİLERİ

 

AİLE KATILIMI

 

Trafik ve İlk Yardım Haftası  (Mayıs ayının ilk haftası)

• Engelliler Haftası       (10-16 Mayıs)

• Anneler Günü (Mayıs ayının ikinci pazar günü)

• Müzeler Haftası        (18-24 Mayıs)

 

. Müze gezisi yapılır.

• Okul çevresi gezilir.

• Yakın cadde ve kavşaklar incelenir.

• Trafik parkına gezi düzenlenir.