4-5 Yaş (Yıldızlar) Ocak 2018 Aylık Planı

 

                                            MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI

ÖZEL YEŞİL KOZA ANAOKULU AYLIK EĞİTİM PLANI
Okul Adı                      : Özel Yeşil Koza Anaokulu  

Tarih                           : Ocak 2018

Yaş Grubu (Ay)            : 4+ Yaş           

Öğretmen Adı              : Burçak KAYİŞ

 

 

 

AYLAR

 

 

 

 

 

O

 

C

 

A

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

C

 

A

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

C

 

A

 

K

 

                     KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.  Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.  Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.  Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler.  Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.

Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.

Kazanım 4: Nesneleri sayar.

Göstergeleri: Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.  Sıra bildiren sayıyı söyler. İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. 

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini,  kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.

Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Göstergeleri: Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleri ile eşleştirir. Nesne/varlıkları birebir eşleştirir

Kazanım 10: Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Göstergeleri: Mekanda konum alır. Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.

Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.

Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.

Kazanım 15: Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Göstergeleri: Parçaları birleştirerek bütün elde eder. Bütün ve yarımı gösterir.

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.

Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.  Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.  Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.   Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.

Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Göstergeleri: Cümle kurarken isim kullanır. Cümle kurarken fiil kullanır. Cümle kurarken sıfat kullanır. Cümle kurarken bağlaç kullanır.  Cümle kurarken zamir kullanır. Cümle kurarken bağlaç kullanır.  Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır.

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.

Göstergeleri: Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.  Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır.  Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.

Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır

 

Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.

Göstergeleri: Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.  Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.  Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.  Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini açıklar.  Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.  Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.  Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.

Kazanım 10.  Görsel materyalleri okur. 

Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

 

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.  Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.  Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.

Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.   Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.

Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler.

Kazanım 15: Kendine güvenir.

Göstergeleri: Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler.  Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler.  Gerektiğinde liderliği üstlenir.

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.  Yönergeler doğrultusunda koşar. Yönergeler doğrultusunda yürür.

Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.

Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.

Göstergeleri:  Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır.  Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.

Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar. Atılan topu elleri ile tutar. Nesneleri taşır.

 

 

 

 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri: Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Malzemeleri değişik şekillerde katlar.  Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.  Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.  Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Malzemelere elleriyle şekil verir.

Kazanım 5:Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Göstergeler: Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.  Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.

 

ÖZ BAKIM BECELERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Göstergeleri: Elini, yüzünü yıkar, tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar. Saçını tarar, dişini fırçalar, elini, yüzünü yıkar, tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.

Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.  Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.

 

KAVRAMLAR

Sayı kavramı: 1-2-3-4-5-6                       Renk kavramı: Kırmızı, mavi, sarı, yeşil, turuncu, mor,

Şekil kavramı: daire, üçgen, kare, dikdörtgen   Zaman: Önce-şimdi sonra

Duyu: tüylü-tüysüz                               Boyut: uzun-kısa, şişman-zayıf

Zıt: Hızlı-yavaş ,Eski-yeni , Düzenli-dağınık     Mekan: Yüksek –alçak

 

 

 

 

   BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

 

ALAN GEZİLERİ

  • Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası)