4-5 Yaş (Yıldızlar) Kasım 2017 Aylık Planı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI

ÖZEL YEŞİL KOZA ANAOKULU AYLIK EĞİTİM PLANIOkul Adı                      :   Özel Yeşil Koza Anaokulu

Tarih                           :   Kasım 2017

Yaş Grubu (Ay)            :   4+  Yaş

Öğretmen Adı              :   Burçak KAYİŞ

 

 

 

AYLAR

 

 

 

 

K

A

S

I

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

A

S

I

M

 

 

 

 

 

 

K

A

S

I

M

 

 

 

 

K

A

S

I

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

A

S

I

M

 

 

                     KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.  Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri
: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.  Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:
  Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.  Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır. Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Belirtilen sayı kadar nesneyi sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Sıra bildiren sayıyı söyler.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini söyler. Nesne/varlığın adını söyler.

Nesne/varlığın dokusunu söyler. Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler. Nesne/varlığın  şeklini söyler.

Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.  
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.   Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleri ile eşleştirir .Nesne/varlıkları dokusuna göre ayırt eder, eşleştirir. Eş nesne/varlıkları gösterir. Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir. 

Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar. Nesne/varlıkları rengine, şekline göre gruplar

Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.

Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Göstergeleri:
Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.

Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri:
  Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.  Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. 
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler.  Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.
Göstergeleri:
Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir. 

 Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar.
Göstergeleri:
Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.

Kazanım 21: Atatürk’ü tanır. 
Göstergeleri
:Atatürk'ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler. Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.

Kazanım 22: Atatürk'ün Türk toplumu için önemini açıklar. 
Göstergeleri:
Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler.  Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.

 DİL GELİŞİM

Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri:
  Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.

Sesin geldiği yönü söyler.

Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. 
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
 Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.

Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar .

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, birleşik cümle kurar.

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Konuşma sırasında göz teması kurar. Sohbete katılır.  Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.Konuşmayı sonlandırır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür.  Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.

Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.  Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.  Yeni öğrendiği sözcükleri anlamına uygun olarak kullanır.

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir.  Dinledikleri/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. 

Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.  Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler.  Dinledikleri/izlediklerini şiir yoluyla sergiler.

Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. 

Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar.

Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır.

  SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri: Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün  yollarla  ifade eder.

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

Kazanım 6: Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
Göstergeleri:
Başkalarının haklarını korumak için neler yapması gerektiğini söyler.  

Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri:
Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.

Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. 
Göstergeleri:
Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.

Kazanım12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar
Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların benimsenmesinde düşüncesini söyler.

Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. 

Nezaket kurallarına uyar.

Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri:
Gerektiğinde liderliği üstlenir. Grup önünde kendini ifade eder.

Kazanım 16: Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri:
Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.

 Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.

 

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür.  Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.  Yönergeler doğrultusunda koşar. Çift sıçrayarak belirli bir mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe  ilerler.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri :Atlama,koşma,başlama,durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.

Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. 
Göstergeleri:
  Koşarak duran topa ayakla vurur. 

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
Göstergeleri:
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer. Nesneleri toplar.  Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Malzemeleri değişik şekillerde katlar. Nesneleri kopartır/yırtar.  Malzemelere elleriyle şekil verir.

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Nesneleri üst üste dizer. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri toplar.  Nesneleri kaptan kaba boşaltır.

 Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.  Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.  Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. 

ÖZ BAKIM BECELERİLERİ

Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri:
Dişini fırçalar. Elini/yüzünü yıkar.

Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.

Göstergeleri: Giysilerini çıkarır, giyer. Düğme açar, kapar.

Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.

Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.  Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.  Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.

Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
Göstergeleri:
Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.

Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır. 
Göstergeleri:
Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.  Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.

KAVRAMLAR

Sayı kavramı: 1 2 3 4 sayısı                    Renk kavramı: Kırmızı , Mavi Turuncu , Sarı , Mor

Şekil kavramı: Üçgen , kare                    Zaman: Sonbahar mevsimi

Zıt: Islak-kuru , Aynı-farklı , Hızlı-yavaş , Temiz-kirli , Genç-yaşlı , Sesli-sessiz ,

Yön-mekan: Yukarıda-aşağıda, Yüksek-alçak, Önünde-arkasında, Başında-sonunda-ortasında

Miktar: Boş-dolu

 

K

A

S

I

M

 

BELİRLİ GÜN VE      HAFTALAR

 

ALAN GEZİLERİ

·        Atatürk Haftası     (10-16 Kasım)

·        Öğretmenler Günü(24 Kasım)