MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
ÖZEL YEŞİL KOZA ANAOKULU AYLIK EĞİTİM PLANI

Okul Adı                      : Özel Yeşil Koza Anaokulu
Tarih                           : Mayıs 2018
Yaş Grubu (Ay)            : 3+ Yaş
Öğretmen Adı              : Dilek AVŞAR

 

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yükseklikten atlar. Belli bir yüksekliğe zıplar. Belli bir yüksekliğe tırmanır. Tırmanılan yükseklikten iner. Engelin üzerinden atlar. Koşarak bir engel üzerinden atlar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen mesafede yuvarlanır.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler.
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri: Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır.  Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar.  Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Malzemeleri değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
Göstergeleri: Anne/babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler. Anne/babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyler.
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.  Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
Göstergeleri: Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.
Kazanım 6: Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
Göstergeleri: Haklarını söyler. Başkalarının hakları olduğunu söyler.
Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.
Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler. Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.
Kazanım 11: Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.  Nezaket kurallarına uyar.
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri: Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.
Kazanım 17: Başkalarıyla sorunlarını çözer.
Göstergeleri: Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer. Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister. Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.

DİL GELİŞİM

Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.
Göstergeleri: Cümle kurarken isim kullanır. Cümle kurarken fiil kullanır. Cümle kurarken sıfat kullanır. Cümle kurarken bağlaç kullanır. Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır. Cümle kurarken zarf kullanır. Cümle kurarken zamir kullanır. Cümle kurarken edat kullanır. Cümle kurarken isim durumlarını kullanır. Cümle kurarken olumsuzluk yapılarını kullanır.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.  Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri: İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri: Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın rengini söyler. Nesne/varlığın şeklini söyler. Nesne/varlığın dokusunu söyler. Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.
Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri: Elini/yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri: Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. Ev/okuldaki eşyaları toplar. Ev/okuldaki eşyaları katlar. Ev/okuldaki eşyaları asar. Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir.
Kazanım 5: Dinlenmenin önemini açıklar.
Göstergeleri: Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu söyler. Dinlendirici etkinliklere katılır. Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler.
Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.

KAVRAMLAR

Renkler: sarı, mavi, kırmızı, beyaz
Geometrik şekiller: kare, daire, üçgen
Miktar: Az-çok,
Yön mekân:Sağ-sol,
Sayılar:1-10 arası ritmik sayma
Duyu: sert-yumuşak,
Duygu: Mutlu, üzgün, kızgın, şaşkın
Zıt kavramlar: Doğru –Yanlış, Kız-erkek, savaş-barış,
Zaman: Gece-gündüz,

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ALAN GEZİLERİ
·      Mayıs ayının ilk haftası: Trafik ve İlk Yardım Haftası
·      10-16 Mayıs: Engelliler Haftası
·      Mayıs ayının ikinci pazar günü: Anneler Günü
·      18-24 Mayıs: Müzeler Haftası
·        19 Mayıs: 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı