MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
ÖZEL YEŞİL KOZA ANAOKULU AYLIK EĞİTİM PLANI

Okul Adı                      : Özel Yeşil Koza Anaokulu
Tarih                           : Mart 2019
Yaş Grubu (Ay)            : 3+ Yaş
Öğretmen Adı              : Bahar ÜNLÜ

 

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

BİLİŞSEL ALAN

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.

İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 4: Nesneleri sayar.

İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.

Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.

Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Nesne/varlığın rengini söyler.

Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.

Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir.

Nesne/varlıkları miktarına göre ayırt eder, eşleştirir.

Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.

Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar.

Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır.

Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Nesnenin mekandaki konumunu söyler.

Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Gösterilen sembolün anlamını söyler.

Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.

Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.

Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Bir olayın olası nedenlerini söyler.

Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.

Problemi söyler.

Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.

Çözüm yollarından birini seçer.

Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler.

Seçtiği çözüm yolunu dener.

Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer.

Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.

Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar.

Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.

Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.

 

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.

Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.

Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.

Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.

Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.

 

Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Düz cümle kurar.

Olumsuz cümle kurar.

Soru cümlesi kurar.

Bileşik cümle kurar.

Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.

Kazanım 4: Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır.

Cümle kurarken isim kullanır.

Cümle kurarken fiil kullanır.

Cümle kurarken sıfat kullanır.

Cümle kurarken bağlaç kullanır.

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.

Konuşma sırasında göz teması kurar.

Konuşmayı başlatır.

Konuşmayı sürdürür.

Konuşmayı sonlandırır.

Sohbete katılır.

Konuşmak için sırasını bekler.

Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.

Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.

Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.

Eş anlamlı sözcükleri kullanır.

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.

Sözel yönergeleri yerine getirir.

Dinledikleri/izlediklerini açıklar.

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler.

Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler.

Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.

Dinledikleri/izlediklerini şiir yoluyla sergiler.

Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.

Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.

Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.

Görsel materyalleri inceler.

Görsel materyalleri açıklar.

Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.

Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır.

 

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.

Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.

Yönergeler doğrultusunda yürür.

Yönergeler doğrultusunda koşar.

Engelin üzerinden atlar.

Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.

Tek ayak üzerinde sıçrar.

Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Nesneleri takar.

Nesneleri çıkarır.

Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Malzemeleri keser.

Malzemeleri yapıştırır.

Malzemeleri değişik şekillerde katlar.

Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Nesneleri kopartır/yırtar.

Nesneleri çeker/gerer.

Malzemelere elleriyle şekil verir.

Kalemi doğru tutar.

Çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.

 

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

Başkalarının duygularını söyler.

Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.

Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.

Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.

Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar.

Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.

Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.

Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.

Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.

Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.

Kuralların gerekli olduğunu söyler.

Kazanım 13: Estetik değerleri korur.

Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.

Çevresini farklı biçimlerde düzenler.

Çevredeki güzelliklere değer verir.

Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.

Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler.

Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.

Kazanım 15: Kendine güvenir.

Grup önünde kendini ifade eder.

Gerektiğinde liderliği üstlenir.

Kazanım 17: Başkalarıyla sorunlarını çözer.

Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.

Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

Elini/yüzünü yıkar.

Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar

Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.

Ev/okuldaki eşyaları toplar.

Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.

Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.

Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.

Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.

Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.

 

 

KAVRAMLAR

– Renk (Turuncu)

– Sayı/Sayma (1’den 5’e kadar ritmik sayma)

– Miktar (En az, En çok)

– Yön/Mekânda Konum (Altında-Üstünde, Yüksekte-Alçakta)

– Zıt Kavramlar (Açık-Kapalı, Eski-Yeni)

 

 

 

 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

 

 
• Orman Haftası (21-26 Mart)• Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)

• Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta)