3-4 Yaş (Gezegenler) Kasım 2017 Aylık Planı

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM  PROGRAMI 

ÖZEL YEŞİL KOZA ANAOKULU AYLIK EĞİTİM PLANIOkul Adı                      :
Özel Yeşil Koza Anaokulu

Tarih                           : Kasım 2017

Yaş Grubu (Ay)            :3+YAŞ            

Öğretmen Adı              :Dilek AVŞAR

 

 

 


KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yüksekliğe zıplar. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. . Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 
Göstergeleri:
Nesneleri toplar. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Malzemeleri değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır/yırtar. Nesneleri sıkar. Nesneleri çeker/gerer. Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar. Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

 

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

Kazanım 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
Göstergeleri:
Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri:
Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.

Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. 
Göstergeleri:
Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Kuralların gerekli olduğunu söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Nezaket kurallarına uyar.

Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:
Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevresini farklı biçimlerde düzenler. Çevredeki güzelliklere değer verir. 

Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Göstergeleri:
Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler. Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar. Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri:
Grup önünde kendini ifade eder. 

 DİL GELİŞİM

Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. 
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

 

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan sonra gelen sayıyı söyler.

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın uzunluğunu söyler. Nesne/varlığın tadını söyler. 
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.  Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir. 
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.

Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.  Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır. 

Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır.

Kazanım 11: Nesneleri ölçer.

Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Ölçme sonucunu söyler.
Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Göstergeleri:
Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.

Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri:
Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. 
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Kazanım 18: Zamanla ilgili kavramları açıklar.
Göstergeleri:
Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.

 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri:
Saçını tarar. Dişini fırçalar. Elini/yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.

Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:
Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır. Ev/okuldaki eşyaları toplar.

Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir. 
Göstergeleri:
Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.

Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
Göstergeleri:
Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır. Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır.

Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır. 
Göstergeleri:
Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar. 

 

KAVRAMLAR

Renkler: Sarı, Kırmızı, mor,

Geometrik şekiller: Üçgen, Daire,

Boyut: Büyük-küçük, Uzun-kısa

Yön mekân: yatay-dikey, Sağ-sol

Sayılar 1.10 arası ritmik sayma

Duyu: ıslak-kuru, acı- tatlı, tuzlu-ekşi,

Duygu: mutlu-mutsuz

Zıt kavramlar: Açık-kapalı, mutlu-mutsuz, Sağlıklı-sağlıksız

Zaman: Gece-gündüz, Kış mevsimi, Saat, Sonbahar mevsimi,

 

 


BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR


ALAN GEZİLERİ

 

·        29 Ekim- 4 Kasım: Kızılay Haftası 

·        10-16 Kasım: Atatürk Haftası  

·        24 Kasım: Öğretmenler Günü